JUDr. Peter Kubovič

JUDr. Peter Kubovič

Pracoval na pozícii vedúceho útvaru verejného obstarávania na Mestskom úrade v Trnave. Pôsobil 10 rokov na Úrade pre verejné obstarávanie ako metodik. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti.

 • Špecializácia lektora

  Ako zamestnanec Úradu pre verejné obstarávanie (viac ako 10 rokov) je plne oboznámený s rozhodnutiami a výstupmi tohto ústredného orgánu štátnej správy. Lektor je ďalej oboznámený s problematikou obstarávania pri čerpaní nenávratnej finančnej pomoci EÚ, rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ ako aj slovenských súdov. Patrí medzi jedného zo spolutvorcov zákona č. 343/2015 Z. z. a viacerých predchádzajúcich noviel predošlého zákona o verejnom obstarávaní. Bol prednášateľom a lektorom Úradu pre verejné obstarávanie pri množstve vzdelávacích podujatí, konferenciách a seminároch. Bol členom viacerých pracovných skupín zameraných na problematiku verejného obstarávania. Lektor v rokoch 2011 a v roku 2017 kandidoval na post predsedu Úradu pre verejné obstarávanie - http://www.vlada.gov.sk/, http://www.vlada.gov.sk/, kde sa pri každej voľbe dostal do užšieho výberu v odbornom hodnotiacom kole.
 • Profesné skúsenosti

  Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V období rokov 2005 – 2012 pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie na rôznych pozíciách zväčša súvisiacich s dohľadom nad verejným obstarávaním a sporovou agendou. Neskôr pôsobil na odbore verejného obstarávania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 • Publikačná činnosť

  Podieľal sa na príprave rôznych odborných stanovísk, prednášok a spolupôsobil pri tvorbe legislatívy verejného obstarávania.

Zoznam školení lektora JUDr. Peter Kubovič

 • viac
  BRATISLAVA - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní 22.6.2020
  Cena 108 € (vrátane DPH)
 • viac
  ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" 19.6.2020
  Cena 60 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" 8.9.2020
  Cena 114 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac