Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzu


Lektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár ONLINE - ONBOARDING alebo “Vitaj na palube”
Rozvoj osobnosti
2.6.2020 Alexandra Andrejkovičová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 75 €
Seminár ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
3.6.2020
4.6.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 15 130 €
Workshop ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.
Verejné obstarávanie
4.6.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 18 75 €
Workshop ONLINE - Dynamický nákupný systém
Elektronizácia
5.6.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 17 50 €
Workshop, Prípadová štúdia ONLINE – Podnikové zdroje a ich riadenie ZADARMO - určené pre podnikateľov, ktorých zasiahol dopad COVID-19 a potrebujú REŠTART
Projekty a granty
8.6.2020 Ing. Emil Suchánek
Stredne pokročilý 2 0 €
Seminár BRATISLAVA - Podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, predzmluvné podmienky a kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejné obstarávanie
9.6.2020 Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Stredne pokročilý 17 90 €
Workshop BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy
HR Management
10.6.2020 Ing. Emil Burák, PhD.
Stredne pokročilý 9 95 €
Seminár BRATISLAVA - Pracovná etiketa a biznis protokol
Rozvoj osobnosti
11.6.2020 Alexandra Andrejkovičová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 90 €
Seminár ONLINE - Nadlimitné zákazky vrátane elektronického zadávania
Verejné obstarávanie
12.6.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 16 75 €
Seminár BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel
HR Management
15.6.2020 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Seminár ŽILINA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
16.6.2020
17.6.2020
JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 14 145 €
Seminár BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni
Právo
16.6.2020
17.6.2020
Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 150 €
Workshop, Prípadová štúdia ONLINE – Motivácia ZADARMO - určené pre podnikateľov z malých firiem, ktorých zasiahol dopad COVID-19 a potrebujú REŠTART
Projekty a granty
17.6.2020 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 2 0 €
Seminár BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
18.6.2020 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 11 95 €
Seminár ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Verejné obstarávanie
19.6.2020 JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 50 €
Seminár BRATISLAVA - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
22.6.2020 JUDr. Peter Kubovič
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Workshop BRATISLAVA – „ Ako nevyhorieť – ako sa NEVYNUDIŤ“
Rozvoj osobnosti
23.6.2020 Mgr. Mária Mellenová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Seminár KOŠICE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
24.6.2020 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 85 €
Workshop BRATISLAVA - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"
Rozvoj manažérov
24.6.2020 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 95 €
Seminár BANSKÁ BYSTRICA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
24.6.2020
25.6.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Začiatočník 18 145 €
Workshop BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa
Verejné obstarávanie
25.6.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 18 90 €
Workshop ONLINE - Náležitosti účtovných dokladov a základná finančná kontrola v roku 2020 - konzultačný webinár
Administratíva
26.6.2020 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 50 €
Seminár BRATISLAVA - Manažérske rozhovory alebo ako efektívne komunikovať s ľuďmi, aby sme dosiahli viac
HR Management
29.6.2020 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 13 95 €
Seminár BRATISLAVA - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2020
Verejné obstarávanie
30.6.2020 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 105 €
Seminár BRATISLAVA - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
1.7.2020 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 90 €
Seminár KOŠICE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie
Verejné obstarávanie
1.7.2020
2.7.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 13 145 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Verejné obstarávanie
2.7.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 90 €
Workshop BRATISLAVA – Bežecká terapia – zdravý životný štýl a správne behanie so špecialistom na techniku behu - Mgr. Monikou Ruffini
Rozvoj osobnosti
7.7.2020 Mgr. Monika Ruffini, Dr. phil.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 50 €
Seminár BRATISLAVA - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie
Verejné obstarávanie
8.7.2020
9.7.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 145 €
Workshop ONLINE - Ako si udržať pamäť a mozog v kondícií po celý život - ochutnávkový workshop
Rozvoj osobnosti
14.7.2020 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 25 10 €
Workshop POPRAD – Etiketa, etika, spoločenský a diplomatický protokol - získate aj Etický kódex
Rozvoj osobnosti
29.7.2020 PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Workshop ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho
Verejné obstarávanie
6.8.2020 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 50 €
Seminár BRATISLAVA - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE
Rozvoj osobnosti
12.8.2020 Alexandra Andrejkovičová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 90 €
Workshop NITRA – Etiketa, etika, spoločenský a diplomatický protokol - získate aj Etický kódex
Rozvoj osobnosti
27.8.2020 PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Seminár BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii
Administratíva
3.9.2020 Mgr. Lýdia Ďurišová
Začiatočník 11 90 €
Seminár BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Verejné obstarávanie
8.9.2020 JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 95 €
Workshop BRATISLAVA – Od prechádzky s dvomi paličkami k Nordic walkingu
Rozvoj osobnosti
11.9.2020 Mgr. Monika Ruffini, Dr. phil.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 40 €
Seminár ŽILINA - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
16.9.2020
17.9.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 145 €
Prípadová štúdia BRATISLAVA - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech
Verejné obstarávanie
17.9.2020 Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Stredne pokročilý 20 90 €
Workshop BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING
Rozvoj osobnosti
22.9.2020 PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Workshop NITRA - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning
HR Management
24.9.2020 Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Stredne pokročilý 13 95 €
Seminár ŽIIINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov
Verejné obstarávanie
29.9.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 85 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte
Rozvoj osobnosti
30.9.2020 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 160 €
Seminár BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Verejné obstarávanie
7.10.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

ONLINE - ONBOARDING alebo “Vitaj na palube”

2. júna 2020
 

Naše školenia pokračujú formou online seminárov až do odvolania.Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom, aké procesy, činnosti a aktivity sú potrebné ...

Alexandra Andrejkovičová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Alexandra Andrejkovičová
Počet voľných miest: 12 Cena: 75 €
Seminár

ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

3. júna 2020 - 4. júna 2020
 

Naše školenia pokračujú formou online seminárov v rovnakých termínoch až do odvolania.Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 15 Cena: 130 €
Workshop

ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.

4. júna 2020
 

Naše školenia pokračujú formou online seminárov až do odvolania.  Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 18 Cena: 75 €
Workshop

ONLINE - Dynamický nákupný systém

5. júna 2020
 

Naše školenia pokračujú formou online seminárov až do odvolania. Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) alebo ako vie verejný obstarávateľ efektívne ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 17 Cena: 50 €
Workshop, Prípadová štúdia

ONLINE – Podnikové zdroje a ich riadenie ZADARMO - určené pre podnikateľov, ktorých zasiahol dopad COVID-19 a potrebujú REŠTART

8. júna 2020
 

V rámci Únie klastrov Slovenska (ÚKS) implementujeme Medzinárodný projekt DanubeChance2.0 zameraný na vytváranie vhodného podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom. V rámci ...

Ing. Emil Suchánek Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Suchánek
Počet voľných miest: 2 Cena: 0 €
Seminár

BRATISLAVA - Podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, predzmluvné podmienky a kritériá na vyhodnotenie ponúk

9. júna 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou nastavenia a vyhodnotenia  podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, predzmluvných podmienok a kritérií na vyhodnotenia ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 17 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy

10. júna 2020
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Ing. Emil Burák, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Burák, PhD.
Počet voľných miest: 9 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Pracovná etiketa a biznis protokol

11. júna 2020
 

Dobré správanie a sebavedomé vystupovanie na profesionálnej úrovni patrí ku kľúčovej kvalifikácii každého človeka, ktorý je v akejkoľvek interakcii s ...

Alexandra Andrejkovičová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Alexandra Andrejkovičová
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Nadlimitné zákazky vrátane elektronického zadávania

12. júna 2020
 

Niektoré naše školenia budeme aj naďalej realizovať formou online seminárov.Cieľom seminára je poskytnúť a vysvetliť praktický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 16 Cena: 75 €
Seminár

BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel

15. júna 2020
 

Cieľom školenia je prezentácia správnych postupov pri aplikácii zákona o štátnej službe, upozorniť na ustanovenia zákona nadobúdajúce účinnosť od 1. januára ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ŽILINA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie

16. júna 2020 - 17. júna 2020
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 14 Cena: 145 €
Seminár

BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

16. júna 2020 - 17. júna 2020
 

Cieľom seminára je objasniť podstatu, predmet, princípy a základné procesnoprávne inštitúty uplatňujúce sa v procedurálnych postupoch, ktoré sú vo verejnej správne veľmi ...

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 16 Cena: 150 €
Workshop, Prípadová štúdia

ONLINE – Motivácia ZADARMO - určené pre podnikateľov z malých firiem, ktorých zasiahol dopad COVID-19 a potrebujú REŠTART

17. júna 2020
 

V rámci Únie klastrov Slovenska (ÚKS) implementujeme Medzinárodný projekt DanubeChance2.0 zameraný na vytváranie vhodného podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom. V rámci ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 2 Cena: 0 €
Seminár

BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

18. júna 2020
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 11 Cena: 95 €
Seminár

ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

19. júna 2020
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými ...

JUDr. Peter Kubovič Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 15 Cena: 50 €
Seminár

BRATISLAVA - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

22. júna 2020
 

Autor sa v predmetnej prednáške zameriava na objasnenie základného inštitútu, ktorý je kritický pre celý proces verejného obstarávania - "zmluvu", ...

JUDr. Peter Kubovič Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Peter Kubovič
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA – „ Ako nevyhorieť – ako sa NEVYNUDIŤ“

23. júna 2020
 

Cieľom tréningu je zoznámiť účastníkov s príčinami, príznakmi, priebehom a dôsledkami syndrómu burn out, ako i s konkrétnymi spôsobmi jeho ...

Mgr. Mária Mellenová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Mária Mellenová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

KOŠICE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

24. júna 2020
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 85 €
Workshop

BRATISLAVA - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"

24. júna 2020
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Seminár

BANSKÁ BYSTRICA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár

24. júna 2020 - 25. júna 2020
 

  Od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky ...... Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Začiatočník Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 18 Cena: 145 €
Workshop

BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa

25. júna 2020
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad a objasnenie jednotlivých krokov potrebných pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní a aplikačnej praxe ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 18 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Náležitosti účtovných dokladov a základná finančná kontrola v roku 2020 - konzultačný webinár

26. júna 2020
 

Niektoré naše školenia budú aj naďalej pokračovať formou online seminárov. Webinár je zameraný na aktuálne trvajúci mimoriadny stav s ohľadom na náležitosti ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 15 Cena: 50 €
Seminár

BRATISLAVA - Manažérske rozhovory alebo ako efektívne komunikovať s ľuďmi, aby sme dosiahli viac

29. júna 2020
 

Získať zručnosti a viac sebadôvery v rozhovoroch s ľuďmi. Spoznať rôzne štýly vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať podľa situácie a človeka. Naučiť sa ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 13 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2020

30. júna 2020
 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania verejných zákaziek v ČR. Seminár bude zameraný na aktuálne zmeny v súvislosti s postavením zahraničných ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

1. júla 2020
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

KOŠICE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie

1. júla 2020 - 2. júla 2020
 

Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 01.01.2020. PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE NA ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 13 Cena: 145 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

2. júla 2020
 

Jedným z cieľov pravidiel vo verejnom obstarávaní,  v európskom meradle,  je podpora malého a stredného podnikania, podpora hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA – Bežecká terapia – zdravý životný štýl a správne behanie so špecialistom na techniku behu - Mgr. Monikou Ruffini

7. júla 2020
 

Dobrá technika behu a správne vykonávanie pohybov pri športe sú základom a východiskovým predpokladom pre dlhodobé zdravé trénovanie a zvyšovanie ...

Mgr. Monika Ruffini, Dr. phil. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Monika Ruffini, Dr. phil.
Počet voľných miest: 15 Cena: 50 €
Seminár

BRATISLAVA - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie

8. júla 2020 - 9. júla 2020
 

  Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 01.01.2020. PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE NA ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 145 €
Workshop

ONLINE - Ako si udržať pamäť a mozog v kondícií po celý život - ochutnávkový workshop

14. júla 2020
 

  Interaktívny seminár je zameraný na maximalizáciu schopností pamäte uchopiť akékoľvek informácie - učenia a to rýchle a s minimálnou námahou. Neoddeliteľnou súčasťou ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 25 Cena: 10 €
Workshop

POPRAD – Etiketa, etika, spoločenský a diplomatický protokol - získate aj Etický kódex

29. júla 2020
 

Dobré správanie a sebavedomé vystupovanie na profesionálnej úrovni patrí ku kľúčovej kvalifikácii každého človeka, ktorý je v akejkoľvek interakcii s ...

PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho

6. augusta 2020
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.   Prihláška na stiahnutie TU. Prihlasujte sa prosím včas!  ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 50 €
Seminár

BRATISLAVA - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE

12. augusta 2020
 

Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom problematiku šikany a kyberšikany na školách, spôsoboch prevencie a obrany voči tejto novodobej hrozbe. Na našom ...

Alexandra Andrejkovičová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Alexandra Andrejkovičová
Počet voľných miest: 12 Cena: 90 €
Workshop

NITRA – Etiketa, etika, spoločenský a diplomatický protokol - získate aj Etický kódex

27. augusta 2020
 

Dobré správanie a sebavedomé vystupovanie na profesionálnej úrovni patrí ku kľúčovej kvalifikácii každého človeka, ktorý je v akejkoľvek interakcii s ...

PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - 5 krokov k správnemu písomnému prejavu – slovenský jazyk v úradnej korešpondencii

3. septembra 2020
 

E-maily píšeme denne. V rámci organizácie komunikujeme neformálne s kolegami, často ani nekontrolujeme napísaný text... Čo však, keď je potrebné ...

Úroveň: Začiatočník Mgr. Lýdia Ďurišová
Počet voľných miest: 11 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

8. septembra 2020
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými ...

JUDr. Peter Kubovič Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA – Od prechádzky s dvomi paličkami k Nordic walkingu

11. septembra 2020
 

Nordic Walking patrí do kategórie zdravotný šport a tento nenáročný tréning je vhodný pre ľudí, ktorí sami seba považujú za ...

Mgr. Monika Ruffini, Dr. phil. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Monika Ruffini, Dr. phil.
Počet voľných miest: 15 Cena: 40 €
Seminár

ŽILINA - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

16. septembra 2020 - 17. septembra 2020
 

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 145 €
Prípadová štúdia

BRATISLAVA - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech

17. septembra 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prehľadom najzaujímavejších rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, vydaných v poslednom období.       Prihláška na školenie na stiahnutie ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING

22. septembra 2020
 

Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií a investigatívnej žurnalistiky je životnou potrebou každej firmy. Kontakt s médiami prináša riziká neúspechu, pretože ...

PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Workshop

NITRA - Komunikácia v náročných situáciách pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy - tréning

24. septembra 2020
 

Naučiť sa efektívne komunikačné stratégie v náročných situáciách v rozhovore a získať tipy ako zaobchádzať s konfliktom. Porozumieť vnútornej dynamike záťažových situácií a získať ...

Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF) Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Mgr. Zuzana Broskvová, ACC (ICF)
Počet voľných miest: 13 Cena: 95 €
Seminár

ŽIIINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov

29. septembra 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť dodávateľov s právnou úpravou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z pohľadu záujemcu/uchádzača, a tým sa zorientovať v spleti ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 12 Cena: 85 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

30. septembra 2020
 

Tréning vedie ku znalostiam a praktickým schopnostiam ako štartovať mozog každé ráno, pre maximálny výkon s minimálnou námahou a pre ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 9 Cena: 160 €
Seminár

BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

7. októbra 2020
 

Školenie zamerané na projektové a stavebné zákazky od základov. Projektant musí vedieť, že projekt je opisom predmetu stavebnej zákazky podľa § ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €

Partneri

Viac