Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzu


Lektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
3.6.2020
4.6.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 12 130 €
Workshop ONLINE - Dynamický nákupný systém
Elektronizácia
5.6.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 15 50 €
Seminár BRATISLAVA - Podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, predzmluvné podmienky a kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejné obstarávanie
9.6.2020 Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Stredne pokročilý 17 90 €
Seminár ONLINE - Nadlimitné zákazky vrátane elektronického zadávania
Verejné obstarávanie
12.6.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 14 75 €
Seminár ŽILINA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie
Verejné obstarávanie
16.6.2020
17.6.2020
JUDr. Beáta Hromadová
Začiatočník 14 145 €
Seminár ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Verejné obstarávanie
19.6.2020 JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 50 €
Seminár BRATISLAVA - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie
22.6.2020 JUDr. Peter Kubovič
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Seminár KOŠICE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
24.6.2020 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 85 €
Seminár BANSKÁ BYSTRICA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
24.6.2020
25.6.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Začiatočník 14 145 €
Workshop BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa
Verejné obstarávanie
25.6.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 18 90 €
Workshop ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.
Verejné obstarávanie
30.6.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 18 75 €
Seminár BRATISLAVA - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2020
Verejné obstarávanie
30.6.2020 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 105 €
Seminár BRATISLAVA - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
1.7.2020 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 90 €
Seminár KOŠICE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie
Verejné obstarávanie
1.7.2020
2.7.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 13 145 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Verejné obstarávanie
2.7.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 90 €
Seminár BRATISLAVA - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie
Verejné obstarávanie
8.7.2020
9.7.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 145 €
Workshop ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho
Verejné obstarávanie
6.8.2020 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 50 €
Seminár BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Verejné obstarávanie
8.9.2020 JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 95 €
Seminár ŽILINA - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
16.9.2020
17.9.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 145 €
Prípadová štúdia BRATISLAVA - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech
Verejné obstarávanie
17.9.2020 Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Stredne pokročilý 20 90 €
Seminár ŽIIINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov
Verejné obstarávanie
29.9.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 85 €
Workshop ONLINE - Dynamický nákupný systém
Elektronizácia
2.10.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 20 50 €
Seminár BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Verejné obstarávanie
7.10.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

3. júna 2020 - 4. júna 2020
 

Naše školenia pokračujú formou online seminárov v rovnakých termínoch až do odvolania.Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 12 Cena: 130 €
Workshop

ONLINE - Dynamický nákupný systém

5. júna 2020
 

Naše školenia pokračujú formou online seminárov až do odvolania. Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) alebo ako vie verejný obstarávateľ efektívne ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 15 Cena: 50 €
Seminár

BRATISLAVA - Podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, predzmluvné podmienky a kritériá na vyhodnotenie ponúk

9. júna 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou nastavenia a vyhodnotenia  podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, predzmluvných podmienok a kritérií na vyhodnotenia ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 17 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - Nadlimitné zákazky vrátane elektronického zadávania

12. júna 2020
 

Niektoré naše školenia budeme aj naďalej realizovať formou online seminárov.Cieľom seminára je poskytnúť a vysvetliť praktický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 14 Cena: 75 €
Seminár

ŽILINA - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane nových zmien – 2 dňové školenie

16. júna 2020 - 17. júna 2020
 

Chcete sa naučiť obstarávať a vyznať v spleti pravidiel a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní... Aké sú špecifiká jednotlivých typov zákaziek a kedy ktorý postup ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Začiatočník JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 14 Cena: 145 €
Seminár

ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

19. júna 2020
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými ...

JUDr. Peter Kubovič Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 15 Cena: 50 €
Seminár

BRATISLAVA - Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

22. júna 2020
 

Autor sa v predmetnej prednáške zameriava na objasnenie základného inštitútu, ktorý je kritický pre celý proces verejného obstarávania - "zmluvu", ...

JUDr. Peter Kubovič Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Peter Kubovič
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

KOŠICE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

24. júna 2020
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 85 €
Seminár

BANSKÁ BYSTRICA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár

24. júna 2020 - 25. júna 2020
 

  Od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky ...... Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Začiatočník Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 14 Cena: 145 €
Workshop

BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa

25. júna 2020
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad a objasnenie jednotlivých krokov potrebných pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní a aplikačnej praxe ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 18 Cena: 90 €
Workshop

ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.

30. júna 2020
 

Niektoré naše školenia budeme realizovať aj naďalej online formou.  Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 18 Cena: 75 €
Seminár

BRATISLAVA - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2020

30. júna 2020
 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania verejných zákaziek v ČR. Seminár bude zameraný na aktuálne zmeny v súvislosti s postavením zahraničných ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 14 Cena: 105 €
Seminár

BRATISLAVA - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

1. júla 2020
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 14 Cena: 90 €
Seminár

KOŠICE - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie

1. júla 2020 - 2. júla 2020
 

Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 01.01.2020. PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE NA ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 13 Cena: 145 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

2. júla 2020
 

Jedným z cieľov pravidiel vo verejnom obstarávaní,  v európskom meradle,  je podpora malého a stredného podnikania, podpora hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek podľa pravidiel platných od 01.01.2020 - nadlimit, podlimit, nízka hodnota s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska + elektronická fakturácia – 2 denné školenie

8. júla 2020 - 9. júla 2020
 

  Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky podľa pravidiel platných od 01.01.2020. PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE NA ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 145 €
Workshop

ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho

6. augusta 2020
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.   Prihláška na stiahnutie TU. Prihlasujte sa prosím včas!  ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 50 €
Seminár

BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

8. septembra 2020
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými ...

JUDr. Peter Kubovič Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Peter Kubovič
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 16 Cena: 95 €
Seminár

ŽILINA - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

16. septembra 2020 - 17. septembra 2020
 

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 145 €
Prípadová štúdia

BRATISLAVA - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech

17. septembra 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prehľadom najzaujímavejších rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, vydaných v poslednom období.       Prihláška na školenie na stiahnutie ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Seminár

ŽIIINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov

29. septembra 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť dodávateľov s právnou úpravou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z pohľadu záujemcu/uchádzača, a tým sa zorientovať v spleti ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 12 Cena: 85 €
Workshop

ONLINE - Dynamický nákupný systém

2. októbra 2020
 

Niektoré semináre budú aj naďalej realizované online formou. Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) alebo ako vie verejný obstarávateľ efektívne reagovať ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 50 €
Seminár

BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

7. októbra 2020
 

Školenie zamerané na projektové a stavebné zákazky od základov. Projektant musí vedieť, že projekt je opisom predmetu stavebnej zákazky podľa § ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €

Partneri

Viac