Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzu


Lektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BANSKÁ BYSTRICA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
24.6.2020
25.6.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Začiatočník 14 145 €
Workshop ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.
Verejné obstarávanie
30.6.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 18 75 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany
Verejné obstarávanie
2.7.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 13 90 €
Seminár BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Verejné obstarávanie
7.10.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BANSKÁ BYSTRICA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár

24. júna 2020 - 25. júna 2020
 

  Od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky ...... Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Začiatočník Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 14 Cena: 145 €
Workshop

ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.

30. júna 2020
 

Niektoré naše školenia budeme realizovať aj naďalej online formou.  Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 18 Cena: 75 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia – Ako sa brániť vo VO - Podanie námietky a ďalšie spôsoby obrany

2. júla 2020
 

Jedným z cieľov pravidiel vo verejnom obstarávaní,  v európskom meradle,  je podpora malého a stredného podnikania, podpora hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 13 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

7. októbra 2020
 

Školenie zamerané na projektové a stavebné zákazky od základov. Projektant musí vedieť, že projekt je opisom predmetu stavebnej zákazky podľa § ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €

Partneri

Viac