Prehľad kurzov

Vyberte parametre kurzu

Forma

Dĺžka kurzu


Lektor

Dátum
Cena (bez DPH)

Forma Názov Zameranie Dátum Akcie zľavy Lektor Úroveň Voľné miesta Cena bez DPH
Seminár BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni
Právo
23.9.2020
24.9.2020
Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 150 €
Workshop ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho
Verejné obstarávanie
24.9.2020 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 16 50 €
Seminár ŽILINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov
Verejné obstarávanie
29.9.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 85 €
Seminár BRATISLAVA - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2020
Verejné obstarávanie
29.9.2020 JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 105 €
Seminár NITRA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár
Verejné obstarávanie
29.9.2020
30.9.2020
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Začiatočník 17 145 €
Workshop BRATISLAVA - Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte
Rozvoj osobnosti
30.9.2020 René Műller
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 8 160 €
Seminár KOŠICE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
30.9.2020
1.10.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 13 145 €
Seminár BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi
Medzinárodné vzťahy
1.10.2020 JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Začiatočník 14 95 €
Workshop BRATISLAVA – Exkluzívny prémiový bežecký workshop - Správna technika. Prevencia bežeckých zranení. Tréning a zdravá výživa so špecialistom na techniku behu - Mgr. Monikou Ruffíni
Rozvoj osobnosti
2.10.2020 Mgr. Monika Ruffíni, Dr. phil.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 50 €
Workshop ONLINE - Dynamický nákupný systém
Elektronizácia
2.10.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 19 50 €
Workshop BRATISLAVA - Výkon verejnej moci v praxi - workshop
Elektronizácia
5.10.2020 Mgr. Michal Belohorec
Začiatočník 15 70 €
Seminár BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Verejné obstarávanie
6.10.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 18 90 €
Workshop BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy
HR Management
7.10.2020 Ing. Emil Burák, PhD.
Stredne pokročilý 8 95 €
Seminár BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel
HR Management
8.10.2020 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 17 90 €
Workshop, Prípadová štúdia BRATISLAVA - Manažment kvality a neustáleho zlepšovania
Projekty a granty
13.10.2020 Ing. Emil Suchánek
Stredne pokročilý 12 95 €
Prípadová štúdia ONLINE - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech
Verejné obstarávanie
14.10.2020 Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Stredne pokročilý 15 80 €
Seminár BRATISLAVA - Nadlimitné zákazky vrátane elektronického zadávania
Verejné obstarávanie
14.10.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 20 90 €
Workshop POPRAD - Podlimitná zákazka jednoducho a rýchlo – workshop
Verejné obstarávanie
14.10.2020 Ing. Martin Papcún
Začiatočník 20 85 €
Seminár BRATISLAVA - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE
Rozvoj osobnosti
15.10.2020 Mgr. Alexandra Andrejkovičová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 11 90 €
Workshop BRATISLAVA – „ Ako nevyhorieť – ako sa NEVYNUDIŤ“
Rozvoj osobnosti
20.10.2020 Mgr. Mária Mellenová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 19 90 €
Seminár BRATISLAVA - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“
Verejné obstarávanie
21.10.2020 Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 18 90 €
Seminár ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár
Verejné obstarávanie
21.10.2020
22.10.2020
Ing. Martin Papcún
Začiatočník 18 130 €
Workshop BRATISLAVA - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov
Verejné obstarávanie
22.10.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Seminár ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Verejné obstarávanie
26.10.2020 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 14 50 €
Workshop BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING / komunikačne zručnosti a diplomacia
Rozvoj osobnosti
26.10.2020 PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 9 90 €
Workshop BRATISLAVA – Práca s EVO, ver. 18 – workshop pre VO/O
Elektronizácia
3.11.2020 Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Stredne pokročilý 20 80 €
Seminár BRATISLAVA - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov
Administratíva
4.11.2020 PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 16 60 €
Workshop BRATISLAVA - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"
Rozvoj manažérov
12.11.2020 RNDr. Alexander Birčák
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 12 95 €
Seminár BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"
Verejné obstarávanie
19.11.2020 JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 20 95 €
Seminár BRATISLAVA - Zákon č. 2/ 1990 Zb. zo 4. decembra 1990 o kolektívnom vyjednávaní
HR Management
24.11.2020 JUDr. Ladislav Orviský
Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem 15 90 €
Workshop BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa
Verejné obstarávanie
25.11.2020 JUDr. Beáta Hromadová
Stredne pokročilý 20 90 €
Forma Názov Úroveň Cena bez DPH
Seminár

BRATISLAVA - Aplikácia správneho poriadku v rozhodovacích procesoch orgánov verejnej správy - 2 dni

23. septembra 2020 - 24. septembra 2020
 

Cieľom seminára je objasniť podstatu, predmet, princípy a základné procesnoprávne inštitúty uplatňujúce sa v procedurálnych postupoch, ktoré sú vo verejnej správne veľmi ...

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD.
Počet voľných miest: 9 Cena: 150 €
Workshop

ONLINE - Podlimitná zákazka krátko a jednoducho

24. septembra 2020
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.Je to živé školenie, ktoré prebieha v online ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 16 Cena: 50 €
Seminár

ŽILINA - Dodávatelia – VO pri účasti zahraničných dodávateľov

29. septembra 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť dodávateľov s právnou úpravou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z pohľadu záujemcu/uchádzača, a tým sa zorientovať v spleti ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 11 Cena: 85 €
Seminár

BRATISLAVA - Dodávatelia - Verejné zákazky v ČR a účasť vo verejnom obstarávaní v roku 2020

29. septembra 2020
 

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s právnou úpravou zadávania verejných zákaziek v ČR. Seminár bude zameraný na aktuálne zmeny v súvislosti s postavením zahraničných ...

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA
Počet voľných miest: 11 Cena: 105 €
Seminár

NITRA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien 2-dňový seminár

29. septembra 2020 - 30. septembra 2020
 

  Od jednoduchých zákaziek s nízkou hodnotou po nadlimitné zákazky ...... Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Začiatočník Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 17 Cena: 145 €
Workshop

BRATISLAVA - Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

30. septembra 2020
 

Tréning vedie ku znalostiam a praktickým schopnostiam ako štartovať mozog každé ráno, pre maximálny výkon s minimálnou námahou a pre ...

René Műller Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem René Műller
Počet voľných miest: 8 Cena: 160 €
Seminár

KOŠICE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

30. septembra 2020 - 1. októbra 2020
 

Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane aktuálnych ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 13 Cena: 145 €
Seminár

BRATISLAVA - Diplomatický protokol, štátny protokol a etiketa v praxi

1. októbra 2020
 

objasniť protokolárne pravidlá Slovenskej republiky v kontexte protokolárnej  praxe  a  identifikovať tie skutočnosti, ktoré sú pre ňu špecifické a jedinečné, získať základné informácie, ...

JUDr. Peter Rusiňák, PhD. Úroveň: Začiatočník JUDr. Peter Rusiňák, PhD.
Počet voľných miest: 14 Cena: 95 €
Workshop

BRATISLAVA – Exkluzívny prémiový bežecký workshop - Správna technika. Prevencia bežeckých zranení. Tréning a zdravá výživa so špecialistom na techniku behu - Mgr. Monikou Ruffíni

2. októbra 2020
 

Čo vás čaká?   Prečo je dôležité ovládať správnu techniku behu a kde robím najväčšie chyby pri behu... Beháš rád? Chceš sa ...

Mgr. Monika Ruffíni, Dr. phil. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Monika Ruffíni, Dr. phil.
Počet voľných miest: 12 Cena: 50 €
Workshop

ONLINE - Dynamický nákupný systém

2. októbra 2020
 

Niektoré semináre budú aj naďalej realizované online formou. Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) alebo ako vie verejný obstarávateľ efektívne reagovať ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 19 Cena: 50 €
Workshop

BRATISLAVA - Výkon verejnej moci v praxi - workshop

5. októbra 2020
 

Cieľom seminára je spoznanie legislatívy vytvárajúcu elektronizáciu služieb verejného sektora. Ďalej v rámci legislatívy bude vysvetlený vzájomný vzťah dopady na procesné ...

Mgr. Michal Belohorec Úroveň: Začiatočník Mgr. Michal Belohorec
Počet voľných miest: 15 Cena: 70 €
Seminár

BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

6. októbra 2020
 

Školenie zamerané na projektové a stavebné zákazky od základov. Projektant musí vedieť, že projekt je opisom predmetu stavebnej zákazky podľa § ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 18 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy

7. októbra 2020
 

Zlepšiť komunikáciu účastníka školenia v náročných extrémnych situáciách. Vyškoliť ho na príkladoch v niektorých komunikačných zručnostiach k lepšej prevencii a zdatnejšej kvalifikovanej argumentácii i profesionálnemu ...

Ing. Emil Burák, PhD. Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Burák, PhD.
Počet voľných miest: 8 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel

8. októbra 2020
 

Cieľom školenia je prezentácia správnych postupov pri aplikácii zákona o štátnej službe, upozorniť na ustanovenia zákona nadobúdajúce účinnosť od 1. januára ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 17 Cena: 90 €
Workshop, Prípadová štúdia

BRATISLAVA - Manažment kvality a neustáleho zlepšovania

13. októbra 2020
 

Zvýšiť efektívnosť riadiacej práce manažérov vďaka primeranému dôrazu na kvalitu produktov a procesov vo firme, organizácii   Rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o manažmente ...

Ing. Emil Suchánek Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Emil Suchánek
Počet voľných miest: 12 Cena: 95 €
Prípadová štúdia

ONLINE - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech

14. októbra 2020
 

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prehľadom najzaujímavejších rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, vydaných v poslednom období.    Je to živé školenie, ktoré ...

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová Úroveň: Stredne pokročilý Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová
Počet voľných miest: 15 Cena: 80 €
Seminár

BRATISLAVA - Nadlimitné zákazky vrátane elektronického zadávania

14. októbra 2020
 

Cieľom seminára je poskytnúť a vysvetliť praktický postup zadávania nadlimitnej zákazky, jej pravidlá a dôležité inštitúty vo verejnom obstarávaní na konkrétnom ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €
Workshop

POPRAD - Podlimitná zákazka jednoducho a rýchlo – workshop

14. októbra 2020
 

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti. Prihláška na školenie na stiahnutie TU.   Prihlasujte sa prosím ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 20 Cena: 85 €
Seminár

BRATISLAVA - ŠIKANA A KYBERŠIKANA alebo ZODPOVEDNE NA INTERNETE

15. októbra 2020
 

Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom problematiku šikany a kyberšikany na školách, spôsoboch prevencie a obrany voči tejto novodobej hrozbe. Na našom ...

Mgr. Alexandra Andrejkovičová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Alexandra Andrejkovičová
Počet voľných miest: 11 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA – „ Ako nevyhorieť – ako sa NEVYNUDIŤ“

20. októbra 2020
 

Cieľom tréningu je zoznámiť účastníkov s príčinami, príznakmi, priebehom a dôsledkami syndrómu burn out, ako i s konkrétnymi spôsobmi jeho ...

Mgr. Mária Mellenová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Mária Mellenová
Počet voľných miest: 19 Cena: 90 €
Seminár

BRATISLAVA - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“

21. októbra 2020
 

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené ...

Mgr. Branislav Hudec Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 18 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - OBSTARÁVAME PODROBNE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov 2 - dňový seminár

21. októbra 2020 - 22. októbra 2020
 

Niektoré naše školenia budú pokračovať formou online seminárov.Cieľom seminára je výklad zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

Ing. Martin Papcún Úroveň: Začiatočník Ing. Martin Papcún
Počet voľných miest: 18 Cena: 130 €
Workshop

BRATISLAVA - Dodávatelia – ako sa úspešne a efektívne uchádzať o zákazku v spleti zložitých pravidiel a elektronických nástrojov

22. októbra 2020
 

Jedným z cieľov vo verejnom obstarávaní je podpora malého a stredného podnikania, podpora čestnej hospodárskej súťaže, vytvorenie podmienok pre čo najširšie zapojenie ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Seminár

ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

26. októbra 2020
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 14 Cena: 50 €
Workshop

BRATISLAVA – MEDIÁLNY TRÉNING / komunikačne zručnosti a diplomacia

26. októbra 2020
 

Umenie komunikácie s verejnosťou v dobe elektronických médií a investigatívnej žurnalistiky je životnou potrebou každej firmy. Kontakt s médiami prináša riziká neúspechu, pretože ...

PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Lucia Hilka Majková, Dr.
Počet voľných miest: 9 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA – Práca s EVO, ver. 18 – workshop pre VO/O

3. novembra 2020
 

Aký dosah má na aplikáciu ustanovení zákona elektronické zadávanie zákazky ? Postup zadávania zákazky v elektronickom svete a odlišnosti od písomnej podoby ...

Ing. Hilda Regulová Gajdošová Úroveň: Stredne pokročilý Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Počet voľných miest: 20 Cena: 80 €
Seminár

BRATISLAVA - Administratívna finančná kontrola pri poskytovaní dotácií, štipendií, grantov a transferov

4. novembra 2020
 

Seminár sa venuje výkonu administratívnej finančnej kontroly v roku 2020 z pohľadu poskytovateľov v sektore verejnej správy. Seminár reaguje na časté zistenia kontrolóra ...

PhDr. Jozef Sýkora, MBA Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Počet voľných miest: 16 Cena: 60 €
Workshop

BRATISLAVA - "Ako zvýšiť svoj osobný výkon – Osobnostné portrétovanie Lumina Spark"

12. novembra 2020
 

Chcete: – lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky? – zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas? – lepšie viesť ...

RNDr. Alexander Birčák Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem RNDr. Alexander Birčák
Počet voľných miest: 12 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov"

19. novembra 2020
 

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel - vhodne pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými ...

JUDr. Martin Boržík, LL.M. Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Martin Boržík, LL.M.
Mgr. Branislav Hudec   Mgr. Branislav Hudec
Počet voľných miest: 20 Cena: 95 €
Seminár

BRATISLAVA - Zákon č. 2/ 1990 Zb. zo 4. decembra 1990 o kolektívnom vyjednávaní

24. novembra 2020
 

Zmeny v legislatíve (aj v súvislosti s pandémiou COVID-19) priniesli zmeny v pracovnoprávnej legislatíve. Na zmenenú situáciu je potrebné zareagovať a zakotviť nové pravidlá aj ...

JUDr. Ladislav Orviský Úroveň: Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem JUDr. Ladislav Orviský
Počet voľných miest: 15 Cena: 90 €
Workshop

BRATISLAVA - Príprava zákazky od A po Z - špecializované školenie z pohľadu zadávateľa aj dodávateľa

25. novembra 2020
 

Cieľom školenia je poskytnúť komplexný prehľad a objasnenie jednotlivých krokov potrebných pre zrealizovanie zákazky z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní a aplikačnej praxe ...

JUDr. Beáta Hromadová Úroveň: Stredne pokročilý JUDr. Beáta Hromadová
Počet voľných miest: 20 Cena: 90 €

Partneri

Viac