POPRAD - Podlimitná zákazka jednoducho a rýchlo – workshop

14. októbra 2020 09:00-15:00 hod

Ing. Martin Papcún

Lektor sa pohybuje v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Vo svojich prednáškach prelína teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňa pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne orgán auditu) a pomôže Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred každou kontrolou. Lektor sa venuje aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v časopise VO v kocke.

Forma Workshop
Dátum 14. októbra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Začiatočník
Určený pre verejní obstarávatelia, ktorí realizujú ojedinele jednoduché PLZ

Cieľ

Jednoduchý praktický návod, ako si zrealizovať vlastnými silami PLZ so základnými podmienkami účasti.

Prihláška na školenie na stiahnutie TU. 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov, občerstvenie, teplé a studené nápoje, zabezpečený obed
Rozsah a náplň

- zákonné ustanovenia o PLZ a základné náležitosti PLZ (delenie, lehoty a pod.)

- príprava výzvy na prekladanie ponúk v ISZU

- príprava súťažných podkladov a ich zverejnenie

- príprava (jednoduchých) podmienok účasti pre tovar, službu, stavebnú prácu

- implementácia sociálneho hľadiska do súťaže (pre fondové zákazky)

- vysvetľovanie

- komisia a proces vyhodnocovania

- profil, referencie, oznámenie o výsledku

 

 

Miesto konania
TATRA Hotel Poprad

Karpatská 3273/7
058 01 Poprad

nachádza sa v blízkosti vlakovej a autobusovej stanice

GPS: N 49 03.480 E 20 17.541

tel: +421 52 7871700

www.tatrahotel.com
Prihláste sa na školenie: POPRAD - Podlimitná zákazka jednoducho a rýchlo – workshop
Celkom 102 € (s DPH)

Partneri

Viac