BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné

6. októbra 2020 09:00-15:00 hod

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. Okrem uvedeného je konkurzným a reštrukturalizačným správcom podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapísaný v zozname správcov, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR.

Forma Seminár
Dátum 6. októbra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre Určené pre verejných obstarávateľov, osôb podľa § 8 ZVO s intenzitou pomoci nad 50 %, nie je vylúčená účasť uchádzačov/záujemcov/účastníkov.

Cieľ


Školenie zamerané na projektové a stavebné zákazky od základov. Projektant musí vedieť, že projekt je opisom predmetu stavebnej zákazky podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarať projekt samostatne alebo spolu so stavebnou časťou a deliť predmet zákazky na časti ? FIDIC je hodnotný nástroj úpravy zmluvných vzťahov v stavebníctve ale je vhodný na všetky stavebné zákazky ? Na konkrétnom príklade si ukážeme aké je dôležité určiť si najskôr stratégiu zadávania zákazky, aké sú možnosti a že zadávanie projektovej a stavebnej zákazky si vyžaduje určitú znalosť stavebných predpisov. Príďte si tieto povinnosti objasniť a informovať sa ako zvládnuť tento druh zákazky.


Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zaistenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady na lektora, teplé a studené nápoje, občerstvenie behom dňa, stravný lístok na obed
Rozsah a náplň
  • Zákonné ustanovenia a zákonné inštitúty viažuce sa k danej problematike obstarávania projektových a stavebných (P/S) prác
  • Základné kapitoly SP - podmienky účasti, opis predmetu zákazky, hodnotiace kritériá, osobitné podmienky zmluvy pre správne zadanie P/S zákazky a ktoré sa odvíjajú od osobitných zákonov.
  • Zodpovedné verejné obstarávanie (environmentálne a sociálne požiadavky) v  P/S zákazkách.
  • Súvisiace právne normy, ktoré je nutné zohľadňovať a z ktorých je nutné vychádzať pri zadávaní P/S zákaziek.
  • Delenie P/S zákaziek na časti.
  • Praktické príklady a znenia SP.
  • Vaše problémy a otázky.

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Projektové a Stavebné zákazky – s nízkou hodnotou, podlimitné, nadlimitné
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac