BRATISLAVA - Podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, predzmluvné podmienky a kritériá na vyhodnotenie ponúk

14. júla 2020 09:00-15:00 hod

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová

Venuje sa verejnému obstarávaniu od roku 2006. Začínala na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a pokračovala na rôznych kontrolórskych pozíciách na rôznych ministerstvách – Ministerstvo životného prostredia, Min. dopravy, Ministerstvo práce, až nakoniec od roku 2016 sa naplno venuje konzultantskej činnosti a realizácií VO pre klientov – verejných obstarávateľov, ale aj poradenstvo pre dodávateľov a uchádzačov – pomoc pri príprave ponúk a podávaniu námietok a žiadostí o nápravu. 

Forma Seminár
Dátum 14. júla 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárske subjekty

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s právnou úpravou nastavenia a vyhodnotenia  podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky, predzmluvných podmienok a kritérií na vyhodnotenia ponúk v nadväznosti na metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie a rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie.   
 

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, občerstvenie, studené a teplé nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed.
Rozsah a náplň

Stanovenie a vyhodnotenie podmienok účasti

Subdodávatelia a tretie osoby

Opis predmetu zákazky

Stanovenie a vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Súčinnosť pri uzatvorení zmlúv, predkontraktačné povinnosti

Vybraté metodické usmernenia týkajúce sa problematiky

Vybraté rozhodnutia Rady, týkajúce sa problematiky

Otázky a diskusia
Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, predzmluvné podmienky a kritériá na vyhodnotenie ponúk
Celkom 108 € (s DPH)

Partneri

Viac