ONLINE - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech

14. októbra 2020 09:00-15:00 hod

Mgr. Silvia Grűnzweigová Jančová

Venuje sa verejnému obstarávaniu od roku 2006. Začínala na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie a pokračovala na rôznych kontrolórskych pozíciách na rôznych ministerstvách – Ministerstvo životného prostredia, Min. dopravy, Ministerstvo práce, až nakoniec od roku 2016 sa naplno venuje konzultantskej činnosti a realizácií VO pre klientov – verejných obstarávateľov, ale aj poradenstvo pre dodávateľov a uchádzačov – pomoc pri príprave ponúk a podávaniu námietok a žiadostí o nápravu. 

Forma Prípadová štúdia
Dátum 14. októbra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Stredne pokročilý
Určený pre všetkých, ktorí pôsobia v oblasti verejného obstarávania, pre dodávateľov, pre kontrolné orgány, pre verejných obstarávateľov

Cieľ

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prehľadom najzaujímavejších rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, vydaných v poslednom období.  

 
Je to živé školenie, ktoré prebieha v online aplikácii. Účastníci môžu zadávať otázky lektorovi cez mikrofón alebo písať do verejného chatu. 

Prihláška na školenie na stiahnutie TU.

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, materiály pre účastníkov školenia, náklady lektora, online platforma
Rozsah a náplň
  • Analýza jednotlivých rozhodnutí ÚVO a ich vplyv na verejné obstarávanie v praxi

  • Otázky a odpovede, diskusia
Nutné vstupné znalosti

Úroveň: najmä pre stredne pokročilých a pokročilých praktikov vo VO, ktorí potrebujú svoju prax pravidelne „zlaďovať“ s najnovšími poznatkami, metodikami a rozhodnutiami ÚVO

Miesto konania
Prihláste sa na školenie: ONLINE - Najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní alebo ako používať rozhodnutia ÚVO vo Váš prospech
Celkom 96 € (s DPH)

Partneri

Viac