BRATISLAVA - Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte

30. septembra 2020 09:00-17:00 hod

René Műller

Tréner s 20 ročnou praxou tréningu pamäte a kreatívneho myslenia. Využíva a kombinuje metódy starej Číny, Indie, súčasné metódy aj vlastné. René Müller patrí k najlepším trénerom pamäte v Českej republike. Je certifikovaným trénerom III. (najvyššieho) stupňa a členom Českej spoločnosti pre trénovanie a jogging pamäte (ČSTPMJ), akreditovanej u MPSV. Má viac než 23 ročnú skúsenosť v obore rozvoja mozgu a mentálnych zručností. V roku 2002 sa začal venovať trénovaniu pamäte rôznych cieľových skupín vo veku od 6 do 75 rokov.

Forma Workshop
Dátum 30. septembra 2020
Dĺžka 1 deň
Úroveň Pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Určený pre všetkých, ktorí sa chcú tréningom dopracovať k excelentnej pamäti a tým ku kreatívnemu a laterálnemu mysleniu

Cieľ


Tréning vedie ku znalostiam a praktickým schopnostiam ako štartovať mozog každé ráno, pre maximálny výkon s minimálnou námahou a pre udržanie mentálnej kondície po celý deň a celý život.
Ako si zapamätať informácie dlhodobo, krátkodobo podľa potreby, ako si zapamätať čísla, dátumy, piny, heslá, cudzie slovíčka atď..., ako si zapamätať čokoľvek rýchle a účinne.

Ako akcelerovať a maximalizovať schopnosti mozgu (metódy podľa najnovších výskumov).Využitím týchto metód dochádza k výraznému zníženiu rizika vyhorenia.

Kurz je zameraný LEN PRAKTICKY, teórie je veľmi málo. Ta slúži len k lepšiemu pochopeniu tréningu a práce s pamäťou a myslením.Všetko je ukázane a vyskúšané účastníkmi. Dopad je vidieť už na kurze.Všetko je podložené cvičeniami, ktoré mimoriadne rozvíjajú ako pamäť,tak aj akceleráciu mozgu, tak aj prepojenie obidvoch mozgových hemisfér (kreativita).


Prihláška na školenie na stiahnutie TU
 
 

Prihlasujte sa prosím včas!  Hláste predbežný záujem, zabránite tým presunom školení!
 

V cene je zahrnuté

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, materiály pre účastníkov tréningu, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru, stravný lístok na obed
Rozsah a náplň

1)      ÚVOD do problematiky

a)       krátke predstavenie

b)      stručný teoretický prehľad

c)       úžitky, presahy, reálne očakávania

 

2)      MOTORY pamäte - praktické cvičenia - tréning

a)       asociujeme – motor č. 1

b)      vizualizujeme previazane s asociáciami

c)       fantázia – prekračujeme limity – cesta ku kreatívnosti

d)      štrukturalizujeme –  učíme sa vytvárať mentálne siete, ako zábrany pred zabúdaním

e)      používame slovné druhy k akcelerácii mozgu

f)        používame kľúčové slová – pamäť na veľké celky informácií

 

3)      MYŠLIENKOVÉ MAPY, TECHNIKY – podporné systémy pamäte

a)       metodiky práce s krátkodobou a dlhodobou pamäťou

b)      ako používať myšlienkové mapy k podpore pamäte

c)       ako si opakovať za zlomok učebného času učivo i po rokoch

 

4)       BONUS – špeciálny tréning a cvičenia k akcelerácii mozgu

 

Miesto konania
OTIDEA, s.r.o.
Astrová 2/A
821 01 Bratislava - Ružinov

1. poschodie

Spojenie MHD: Zastávka "Herlianska - OC Retro"
Autobus č. 75 (ŽST Vinihrady)
Autobus č. 50 (AS Mlynské Nivy)
Električka č. 8, 9
Prihláste sa na školenie: BRATISLAVA - Excelentnou pamäťou ku kreativite a laterálnemu mysleniu - tréning pamäte
Celkom 192 € (s DPH)

Partneri

Viac